v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Ders Kodu 
Ders Adi 
Ects Kredi 
ISCED_Kodu 
Oran 
CEK432Çalışma İlişkileri ve Sanat3,021-Sanat50
CEK 417Güncel Sosyal Politika Gelişmeleri3,022-Beşeri Bilimler50
CEK108Siyaset Bilimi3,022-Beşeri Bilimler50
CEK109Muhasebe I2,022-Beşeri Bilimler30
CEK110Muhasebe II2,022-Beşeri Bilimler30
CEK203Mikro İktisat5,022-Beşeri Bilimler50
CEK204Makro İktisat5,022-Beşeri Bilimler40
CEK208Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi5,022-Beşeri Bilimler30
CEK211Uluslararası Sosyal Politika3,022-Beşeri Bilimler40
CEK213Sosyal Psikoloji3,022-Beşeri Bilimler30
CEK216Bilgi Yönetim Sistemleri3,022-Beşeri Bilimler10
CEK217Türk İktisat Tarihi3,022-Beşeri Bilimler50
CEK218Kamu Yönetimi3,022-Beşeri Bilimler50
CEK303Türkiye'de Çalışma İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi6,022-Beşeri Bilimler50
CEK304Çalışma Psikolojisi6,022-Beşeri Bilimler50
CEK305Çalışma Sosyolojisi6,022-Beşeri Bilimler50
CEK306İşgücü Piyasasında Enformalleşme6,022-Beşeri Bilimler50
CEK307Çalışma Yaşamı ve Kurumlar3,022-Beşeri Bilimler50
CEK308Çalışma Yaşamında Dönüşümler3,022-Beşeri Bilimler50
CEK310Kooperatifçilik3,022-Beşeri Bilimler50
CEK312Küreselleşmenin Sosyal Sorunları3,022-Beşeri Bilimler50
CEK313Toplumsal Cinsiyet ve Emek3,022-Beşeri Bilimler50
CEK314Refah Devleti3,022-Beşeri Bilimler50
CEK317Kentleşme ve Çevre3,022-Beşeri Bilimler25
CEK318Turizm Ekonomisi3,022-Beşeri Bilimler50
CEK319Türkiye'nin Toplumsal Yapısı3,022-Beşeri Bilimler50
CEK321Örgütsel Davranış3,022-Beşeri Bilimler20
CEK322Çalışma ve Esneklik3,022-Beşeri Bilimler50
CEK401Emek Göçü6,022-Beşeri Bilimler35
CEK402Karşılaştırmalı Demografik Analizler6,022-Beşeri Bilimler40
CEK403Sosyal Güvenlik Teorisi6,022-Beşeri Bilimler40
CEK404Sosyal Diyalog3,022-Beşeri Bilimler100
CEK406Sosyal Güvenlik Hukuku6,022-Beşeri Bilimler30
CEK407İş Sağlığı ve Güvenliği6,022-Beşeri Bilimler25
CEK409Kamu Kesiminde Sendikacılık3,022-Beşeri Bilimler40
CEK410Çatışma Yönetimi3,022-Beşeri Bilimler25
CEK413Transformasyon Ekonomilerinde Sosyal Dönüşüm3,022-Beşeri Bilimler50
CEK414Toplu Pazarlık Ekonomisi3,022-Beşeri Bilimler100
CEK419Gelir Dağılımı ve Yoksulluk3,022-Beşeri Bilimler50
CEK420Avrupa Birliğinde Sosyal Politika Gelişmeleri3,022-Beşeri Bilimler40
CEK422Uygulamalı Toplu Pazarlık Hukuku3,022-Beşeri Bilimler100
CEK424Araştırma Yöntemleri3,022-Beşeri Bilimler20
CEK431İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme3,022-Beşeri Bilimler50
CEK432Çalışma İlişkileri ve Sanat3,022-Beşeri Bilimler25
CEK436Dezavantajlı Grupların İstihdamı3,022-Beşeri Bilimler50
CEK438Kamu Personel Hukuku3,022-Beşeri Bilimler30
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,022-Beşeri Bilimler90
ZAI102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,022-Beşeri Bilimler90
ZTD101Türk Dili I2,022-Beşeri Bilimler100
ZTD102Türk Dili II2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD101Yabancı Dil I2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD102Yabancı Dil II2,022-Beşeri Bilimler100
CEK 417Güncel Sosyal Politika Gelişmeleri3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK108Siyaset Bilimi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
CEK208Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
CEK211Uluslararası Sosyal Politika3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri40
CEK213Sosyal Psikoloji3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri70
CEK216Bilgi Yönetim Sistemleri3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
CEK217Türk İktisat Tarihi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK218Kamu Yönetimi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK303Türkiye'de Çalışma İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK304Çalışma Psikolojisi6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK305Çalışma Sosyolojisi6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK306İşgücü Piyasasında Enformalleşme6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK307Çalışma Yaşamı ve Kurumlar3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK308Çalışma Yaşamında Dönüşümler3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK310Kooperatifçilik3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK312Küreselleşmenin Sosyal Sorunları3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK313Toplumsal Cinsiyet ve Emek3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK314Refah Devleti3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK317Kentleşme ve Çevre3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri25
CEK318Turizm Ekonomisi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK319Türkiye'nin Toplumsal Yapısı3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK321Örgütsel Davranış3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
CEK322Çalışma ve Esneklik3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK401Emek Göçü6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri35
CEK402Karşılaştırmalı Demografik Analizler6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri40
CEK403Sosyal Güvenlik Teorisi6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri40
CEK404Sosyal Diyalog3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
CEK406Sosyal Güvenlik Hukuku6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
CEK407İş Sağlığı ve Güvenliği6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK409Kamu Kesiminde Sendikacılık3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri40
CEK410Çatışma Yönetimi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK413Transformasyon Ekonomilerinde Sosyal Dönüşüm3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK414Toplu Pazarlık Ekonomisi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
CEK419Gelir Dağılımı ve Yoksulluk3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK420Avrupa Birliğinde Sosyal Politika Gelişmeleri3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri40
CEK422Uygulamalı Toplu Pazarlık Hukuku3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
CEK423Yönetim Psikolojisi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
CEK424Araştırma Yöntemleri3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri60
CEK425Sosyal Düşünceler Tarihi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
CEK431İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
CEK432Çalışma İlişkileri ve Sanat3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri25
CEK436Dezavantajlı Grupların İstihdamı3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ZAI102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
CEK216Bilgi Yönetim Sistemleri3,032-Gazetecilik ve Enformasyon10
CEK107Genel İşletme2,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri70
CEK109Muhasebe I2,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri30
CEK110Muhasebe II2,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
CEK208Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri30
CEK216Bilgi Yönetim Sistemleri3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri10
CEK304Çalışma Psikolojisi6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
CEK321Örgütsel Davranış3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
CEK414Toplu Pazarlık Ekonomisi3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
CEK421Mesleki Yabancı Dil I3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri80
CEK426Mesleki Yabancı Dil II3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri80
CEK101Hukukun Temel Kavramları4,038-Hukuk100
CEK102Anayasa Hukuku3,038-Hukuk100
CEK208Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi5,038-Hukuk10
CEK211Uluslararası Sosyal Politika3,038-Hukuk20
CEK212Borçlar Hukuku3,038-Hukuk100
CEK301Bireysel İş Hukuku6,038-Hukuk100
CEK302Toplu İş Hukuku6,038-Hukuk100
CEK406Sosyal Güvenlik Hukuku6,038-Hukuk30
CEK407İş Sağlığı ve Güvenliği6,038-Hukuk25
CEK409Kamu Kesiminde Sendikacılık3,038-Hukuk20
CEK414Toplu Pazarlık Ekonomisi3,038-Hukuk50
CEK420Avrupa Birliğinde Sosyal Politika Gelişmeleri3,038-Hukuk20
CEK421Mesleki Yabancı Dil I3,038-Hukuk20
CEK422Uygulamalı Toplu Pazarlık Hukuku3,038-Hukuk100
CEK438Kamu Personel Hukuku3,038-Hukuk70
CEK107Genel İşletme2,042-Yaşam Bilimleri30
CEK108Siyaset Bilimi3,042-Yaşam Bilimleri20
CEK317Kentleşme ve Çevre3,042-Yaşam Bilimleri25
CEK401Emek Göçü6,042-Yaşam Bilimleri30
CEK402Karşılaştırmalı Demografik Analizler6,042-Yaşam Bilimleri20
CEK403Sosyal Güvenlik Teorisi6,042-Yaşam Bilimleri15
CEK410Çatışma Yönetimi3,042-Yaşam Bilimleri25
CEK424Araştırma Yöntemleri3,042-Yaşam Bilimleri20
CEK426Mesleki Yabancı Dil II3,042-Yaşam Bilimleri20
BIL117TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I3,046-Matematik ve İstatistik20
CEK109Muhasebe I2,046-Matematik ve İstatistik40
CEK110Muhasebe II2,046-Matematik ve İstatistik30
CEK203Mikro İktisat5,046-Matematik ve İstatistik50
CEK204Makro İktisat5,046-Matematik ve İstatistik60
CEK216Bilgi Yönetim Sistemleri3,046-Matematik ve İstatistik10
CEK403Sosyal Güvenlik Teorisi6,046-Matematik ve İstatistik5
CEK406Sosyal Güvenlik Hukuku6,046-Matematik ve İstatistik10
MAT111Matematik I4,046-Matematik ve İstatistik100
BIL117TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I3,048-Bilgisayar80
CEK216Bilgi Yönetim Sistemleri3,048-Bilgisayar45
CEK216Bilgi Yönetim Sistemleri3,052-Mühendislik5
CEK317Kentleşme ve Çevre3,085-Çevre Koruma25