v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Kodu 
Ders Adi 
Ects Kredi 
ISCED_Kodu 
Oran 
Uİ111Toplum Bilimi I4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ112Toplum Bilimi II4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ116Karşılaştırmalı Siyasal Rejimler4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ117Siyaset Bilimine Giriş I4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ118Siyaset Bilimine Giriş II4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ121Sosyal Bilimlerde Yöntem4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ122Yöntem Konferansı4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ123 İktisada Giriş4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ125Uluslararası İlişkilere Giriş I4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ212Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Yapısı3,022-Beşeri Bilimler100
Uİ216Siyasal Düşünceler Tarihi II5,022-Beşeri Bilimler100
Uİ217Siyaset Sosyolojisi I5,022-Beşeri Bilimler100
Uİ218Siyaset Sosyolojisi II5,022-Beşeri Bilimler100
Uİ219Siyasi Tarih I4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ220Siyasi Tarih II5,022-Beşeri Bilimler100
Uİ224Diplomatik Yazışmalar ve Teknikleri4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ225Ekonomi Politik4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ226Sosyal Bilimlerde İstatistik4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ227Sosyal Politika4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ229Klasik Diplomasi4,022-Beşeri Bilimler50
Uİ230Uygarlık Tarihi4,022-Beşeri Bilimler70
Uİ232Proje Döngüsü Yönetimi4,022-Beşeri Bilimler50
Uİ234Mesleki Yabancı Dil II4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ311Türk Dış Politikası I5,022-Beşeri Bilimler100
Uİ312Türk Dış Politikası II5,022-Beşeri Bilimler100
Uİ313Uluslararası Hukuk I5,022-Beşeri Bilimler100
Uİ314Uluslararası Hukuk II6,022-Beşeri Bilimler50
Uİ315Osmanlı Diplomasi Tarihi3,022-Beşeri Bilimler100
Uİ316Uluslararası Politika5,022-Beşeri Bilimler100
Uİ317Uluslararası İlişkiler Kuramı6,022-Beşeri Bilimler100
Uİ318Küreselleşme,Milliyetçilik ve Azınlıklar4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ319Uluslararası Pazarlama4,022-Beşeri Bilimler50
Uİ320Uluslararası Çatışma Çözümleri3,022-Beşeri Bilimler100
Uİ321Çağdaş Siyasal İdeolojiler4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ322Uluslararası İlişkilerde Göç4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ323Uluslararası Güvenlik Sorunları4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ324Uluslararası İlişkilerde Turizm4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ325Uluslararası Örgütler4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ327Yabancı Dil (Almanca) I4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ328Yabancı Dil (Almanca) II4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ329Yabancı Dil (Rusça) I4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ330Yabancı Dil (Rusça) II4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ332 Balkanlarda Güvenlik Sorunları4,022-Beşeri Bilimler20
Uİ335Diplomatik Yazışma Uygulamaları4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ336Toplumsal Cinsiyet ve Politika4,022-Beşeri Bilimler50
Uİ411AB'nin Siyasal Yapısı3,022-Beşeri Bilimler100
Uİ413Balkanların Siyasal Yapısı3,022-Beşeri Bilimler100
Uİ414Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ415Türk Siyasi Hayatı I5,022-Beşeri Bilimler100
Uİ416Türk Siyasi Hayatı II4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ417Dış Politika Analizi4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ418Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları3,022-Beşeri Bilimler70
Uİ419Türk-Yunan İlişkileri4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ421Uluslararası Enerji Politikaları4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ424Uluslararası Güncel Sorunlar4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ426Entegrasyon Hareketleri4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ427Yabancı Dil (Almanca) III4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ428Yabancı Dil (Almanca) IV4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ429Yabancı Dil (Rusça) III4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ430Yabancı Dil (Rusça) IV4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ431Türkiye-Orta Asya İlişkileri4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ432Bölgesel Politikalar (Ortadoğu)4,022-Beşeri Bilimler30
Uİ4331945 Sonrası Uluslararası İlişkiler4,022-Beşeri Bilimler50
Uİ434Türkiye - Almanya İlişkileri4,022-Beşeri Bilimler30
Uİ435Türkiye-Rusya İlişkileri4,022-Beşeri Bilimler50
Uİ436Yabancı Dil (Fransızca) IV4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ438Dünya Çatışma Bölgeleri4,022-Beşeri Bilimler30
Uİ440Azınlık Hakları4,022-Beşeri Bilimler100
Uİ440Azınlık Hakları4,022-Beşeri Bilimler30
Uİ441Uluslararası Sistemde Ortadoğu4,022-Beşeri Bilimler50
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,022-Beşeri Bilimler90
ZAİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,022-Beşeri Bilimler90
ZTD101Türk Dili I2,022-Beşeri Bilimler100
ZTD102Türk Dili II2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD101Yabancı Dil I2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD102Yabancı Dil II2,022-Beşeri Bilimler100
Uİ229Klasik Diplomasi4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
Uİ230Uygarlık Tarihi4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
Uİ232Proje Döngüsü Yönetimi4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
Uİ319Uluslararası Pazarlama4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
Uİ332 Balkanlarda Güvenlik Sorunları4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri80
Uİ336Toplumsal Cinsiyet ve Politika4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
Uİ432Bölgesel Politikalar (Ortadoğu)4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri70
Uİ4331945 Sonrası Uluslararası İlişkiler4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
Uİ434Türkiye - Almanya İlişkileri4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri70
Uİ435Türkiye-Rusya İlişkileri4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
Uİ437Uluslararası İktisat4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
Uİ438Dünya Çatışma Bölgeleri4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri70
Uİ439Yabancı Dil (Fransızca) III4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
Uİ440Azınlık Hakları4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
Uİ441Uluslararası Sistemde Ortadoğu4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
Uİ442Türkiye'de Sanayileşme ve Uluslararası Politika4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ZAİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
Uİ222Genel Muhasebe II4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
Uİ232Proje Döngüsü Yönetimi4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
Uİ319Uluslararası Pazarlama4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri30
Uİ437Uluslararası İktisat4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
Uİ439Yabancı Dil (Fransızca) III4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
Uİ442Türkiye'de Sanayileşme ve Uluslararası Politika4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
Uİ119Hukuka Giriş4,038-Hukuk100
Uİ120Anayasa Hukuku4,038-Hukuk100
Uİ314Uluslararası Hukuk II6,038-Hukuk50
Uİ418Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları3,038-Hukuk30
Uİ423Uluslararası Özel Hukuk4,038-Hukuk100
Uİ440Azınlık Hakları4,038-Hukuk40
Uİ222Genel Muhasebe II4,046-Matematik ve İstatistik70
Uİ437Uluslararası İktisat4,054-Üretim ve İşleme20
Uİ439Yabancı Dil (Fransızca) III4,054-Üretim ve İşleme20
Uİ442Türkiye'de Sanayileşme ve Uluslararası Politika4,054-Üretim ve İşleme20