v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İKTİSAT
Ders Kodu 
Ders Adi 
Ects Kredi 
ISCED_Kodu 
Oran 
IKT111İktisatta Yöntem6,022-Beşeri Bilimler10
IKT212Finansal Matematik6,022-Beşeri Bilimler100
IKT304Ekonometri II4,022-Beşeri Bilimler20
IKT310İktisadi Planlama Teknikleri3,022-Beşeri Bilimler100
IKT311Çalışma Ekonomisi3,022-Beşeri Bilimler80
IKT314Finansal Kurumlar ve Piyasalar3,022-Beşeri Bilimler100
IKT315Tarım Ekonomisi3,022-Beşeri Bilimler100
IKT316Doğal Kaynaklar Ekonomisi3,022-Beşeri Bilimler100
IKT320Para Politikası3,022-Beşeri Bilimler100
IKT434Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Gelişmeler4,022-Beşeri Bilimler80
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,022-Beşeri Bilimler90
ZAI102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,022-Beşeri Bilimler90
ZTD101Türk Dili I2,022-Beşeri Bilimler100
ZTD102Türk Dili II2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD101Yabancı Dil I2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD102Yabancı Dil II2,022-Beşeri Bilimler100
IKT111İktisatta Yöntem6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
IKT311Çalışma Ekonomisi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
IKT318Makro Ekonomik Analiz7,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
IKT410Büyüme ve Gelişme Ekonomisi II4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
IKT421Büyüme ve Gelişme Ekonomisi I4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
IKT426Kriz Ekonomisi4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
IKT438Kalkınma İktisadı4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ZAI102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
IKT102Borçlar Hukuku4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri10
IKT105Genel Muhasebe I4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
IKT106Genel Muhasebe II4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
IKT111İktisatta Yöntem6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
IKT203İstatistik I5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
IKT204İstatistik II5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
IKT215İktisadi Uygulamalar I5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
IKT216İktisadi Uygulamalar II4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
IKT217İktisadi Sayısal Veri Analizi I5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
IKT218İktisadi Sayısal Veri Analizi II4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
IKT425Matematiksel İktisat4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
IKT427Sermaye Piyasalarında Güncel Gelişmeler4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
IKT429Uygulamalı Ekonometri I4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
IKT434Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Gelişmeler4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
IKT442Uygulamalı Ekonometri II4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
IKT101Hukukun Temel Kavramları4,038-Hukuk100
IKT102Borçlar Hukuku4,038-Hukuk90
IKT105Genel Muhasebe I4,046-Matematik ve İstatistik60
IKT106Genel Muhasebe II4,046-Matematik ve İstatistik70
IKT203İstatistik I5,046-Matematik ve İstatistik60
IKT204İstatistik II5,046-Matematik ve İstatistik60
IKT212Finansal Matematik6,046-Matematik ve İstatistik100
IKT217İktisadi Sayısal Veri Analizi I5,046-Matematik ve İstatistik50
IKT218İktisadi Sayısal Veri Analizi II4,046-Matematik ve İstatistik50
IKT304Ekonometri II4,046-Matematik ve İstatistik80
IKT425Matematiksel İktisat4,046-Matematik ve İstatistik50
IKT429Uygulamalı Ekonometri I4,046-Matematik ve İstatistik50
IKT442Uygulamalı Ekonometri II4,046-Matematik ve İstatistik50
MAT111Matematik I4,046-Matematik ve İstatistik100