v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME
Ders Kodu 
Ders Adi 
Ects Kredi 
ISCED_Kodu 
Oran 
ISL103İktisada Giriş4,022-Beşeri Bilimler40
ISL104Mikro İktisat4,022-Beşeri Bilimler15
ISL113Davranış Bilimlerine Giriş3,022-Beşeri Bilimler20
ISL114Örgütsel Davranış3,022-Beşeri Bilimler30
ISL116Yönetimde Cinsiyet Eşitliği2,022-Beşeri Bilimler60
ISL203Makro İktisat5,022-Beşeri Bilimler30
ISL205Pazarlama İlkeleri5,022-Beşeri Bilimler30
ISL206Pazarlama Yönetimi5,022-Beşeri Bilimler20
ISL303Araştırma Yöntemleri5,022-Beşeri Bilimler70
ISL371Mesleki Yabancı Dil I4,022-Beşeri Bilimler20
ISL444Uygulamalı Girişimcilik5,022-Beşeri Bilimler20
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,022-Beşeri Bilimler90
ZAİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,022-Beşeri Bilimler90
ZTD101Türk Dili I2,022-Beşeri Bilimler100
ZTD102Türk Dili II2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD101Yabancı Dil I2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD102Yabancı Dil II2,022-Beşeri Bilimler100
ISL103İktisada Giriş4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL104Mikro İktisat4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL113Davranış Bilimlerine Giriş3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri40
ISL114Örgütsel Davranış3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri40
ISL206Pazarlama Yönetimi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
ISL303Araştırma Yöntemleri5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri80
ISL307Maliyet Muhasebesi I6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL321Liderlik4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL332E-Ticaret4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri40
ISL372Mesleki Yabancı Dil II4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL373Çalışma Ekonomisi4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL374Kamu Maliyesi4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL396Kooperatifçilik ve Kalkınma6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL426Motivasyon5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL432Yönetim Psikolojisi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
ISL437Örgüt Geliştirme5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL444Uygulamalı Girişimcilik5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL450Uluslararası Pazarlama5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ISL458Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ISL460Reklam ve Satış Yönetimi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL473Yönetim Muhasebesi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri25
ISL474Finansal Kurumlar ve Piyasalar5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri25
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ZAİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ISL101İşletme I3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL102İşletme II3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL104Mikro İktisat4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL105İşletme Matematiği I4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
ISL108Genel Muhasebe II4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
ISL110Borçlar Hukuku4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri10
ISL113Davranış Bilimlerine Giriş3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL114Örgütsel Davranış3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri30
ISL116Yönetimde Cinsiyet Eşitliği2,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL201İşletme Yönetimi I5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL202İşletme Yönetimi II5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL203Makro İktisat5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL204İnsan Kaynakları Yönetimi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL205Pazarlama İlkeleri5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
ISL206Pazarlama Yönetimi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL207Envanter Bilanço5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL208Şirketler Muhasebesi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
ISL209Finansal Yönetim I5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL210Finansal Yönetim II5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL211İstatistik I5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL212İstatistik II5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL301Üretim Yönetimi6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
ISL302Üretim Sistemleri6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL304Ticaret Hukuku5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
ISL305Yöneylem Araştırması6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL307Maliyet Muhasebesi I6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL308Maliyet Muhasebesi II6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri70
ISL321Liderlik4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL332E-Ticaret4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
ISL371Mesleki Yabancı Dil I4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri80
ISL372Mesleki Yabancı Dil II4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL373Çalışma Ekonomisi4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL394Yönetimde Güncel Konular4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL401Yatırım-Proje Hazırlama Teknikleri4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL402Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL426Motivasyon5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri30
ISL432Yönetim Psikolojisi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL433Toplam Kalite Yönetimi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL437Örgüt Geliştirme5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
ISL444Uygulamalı Girişimcilik5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL450Uluslararası Pazarlama5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri70
ISL451Pazarlama Araştırması5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri80
ISL458Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri90
ISL460Reklam ve Satış Yönetimi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
ISL461Pazarlamada Yeni Yönelimler5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri70
ISL470 Bilgisayarlı Muhasebe5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
ISL472Muhasebe Denetimi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL473Yönetim Muhasebesi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL474Finansal Kurumlar ve Piyasalar5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL494İşletme Problemlerinin Çözümünde Bilgisayar Uygulamaları5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL495Yönetim Teknikleri5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL109Hukukun Temel Kavramları4,038-Hukuk100
ISL110Borçlar Hukuku4,038-Hukuk90
ISL207Envanter Bilanço5,038-Hukuk50
ISL208Şirketler Muhasebesi5,038-Hukuk50
ISL304Ticaret Hukuku5,038-Hukuk80
ISL374Kamu Maliyesi4,038-Hukuk20
ISL444Uygulamalı Girişimcilik5,038-Hukuk10
ISL498İş Hukuku5,038-Hukuk70
ISL373Çalışma Ekonomisi4,042-Yaşam Bilimleri30
BIL117TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I3,046-Matematik ve İstatistik20
ISL103İktisada Giriş4,046-Matematik ve İstatistik40
ISL104Mikro İktisat4,046-Matematik ve İstatistik25
ISL105İşletme Matematiği I4,046-Matematik ve İstatistik80
ISL108Genel Muhasebe II4,046-Matematik ve İstatistik70
ISL203Makro İktisat5,046-Matematik ve İstatistik30
ISL208Şirketler Muhasebesi5,046-Matematik ve İstatistik30
ISL211İstatistik I5,046-Matematik ve İstatistik60
ISL212İstatistik II5,046-Matematik ve İstatistik60
ISL302Üretim Sistemleri6,046-Matematik ve İstatistik30
ISL303Araştırma Yöntemleri5,046-Matematik ve İstatistik100
ISL305Yöneylem Araştırması6,046-Matematik ve İstatistik60
ISL402Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası4,046-Matematik ve İstatistik50
ISL451Pazarlama Araştırması5,046-Matematik ve İstatistik20
ISL461Pazarlamada Yeni Yönelimler5,046-Matematik ve İstatistik30
ISL494İşletme Problemlerinin Çözümünde Bilgisayar Uygulamaları5,046-Matematik ve İstatistik10
ISL495Yönetim Teknikleri5,046-Matematik ve İstatistik30
BIL117TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I3,048-Bilgisayar80
ISL303Araştırma Yöntemleri5,048-Bilgisayar80
ISL470 Bilgisayarlı Muhasebe5,048-Bilgisayar50
ISL494İşletme Problemlerinin Çözümünde Bilgisayar Uygulamaları5,048-Bilgisayar40
ISL495Yönetim Teknikleri5,048-Bilgisayar20
ISL302Üretim Sistemleri6,052-Mühendislik20
ISL494İşletme Problemlerinin Çözümünde Bilgisayar Uygulamaları5,052-Mühendislik10
ISL205Pazarlama İlkeleri5,054-Üretim ve İşleme10
ISL209Finansal Yönetim I5,054-Üretim ve İşleme50
ISL210Finansal Yönetim II5,054-Üretim ve İşleme50
ISL301Üretim Yönetimi6,054-Üretim ve İşleme100
ISL307Maliyet Muhasebesi I6,054-Üretim ve İşleme30
ISL374Kamu Maliyesi4,054-Üretim ve İşleme60
ISL396Kooperatifçilik ve Kalkınma6,054-Üretim ve İşleme50
ISL426Motivasyon5,054-Üretim ve İşleme20
ISL432Yönetim Psikolojisi5,054-Üretim ve İşleme20
ISL437Örgüt Geliştirme5,054-Üretim ve İşleme30
ISL450Uluslararası Pazarlama5,054-Üretim ve İşleme20
ISL470 Bilgisayarlı Muhasebe5,054-Üretim ve İşleme30
ISL472Muhasebe Denetimi5,054-Üretim ve İşleme50
ISL473Yönetim Muhasebesi5,054-Üretim ve İşleme25
ISL474Finansal Kurumlar ve Piyasalar5,054-Üretim ve İşleme25
ISL498İş Hukuku5,054-Üretim ve İşleme30
ISL421Girişimcilik3,05-Zorunlu Ders100
ISL460Reklam ve Satış Yönetimi5,076-Sosyal Hizmetler30
ISL441Teknoloji Yönetimi ve İş Modelleri5,07-Seçmeli Ders0