v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME
Ders Kodu 
Ders Adi 
Ects Kredi 
ISCED_Kodu 
Oran 
ISL103İktisada Giriş4,022-Beşeri Bilimler40
ISL104Mikro İktisat4,022-Beşeri Bilimler15
ISL112Toplum Bilim2,022-Beşeri Bilimler20
ISL113Davranış Bilimlerine Giriş3,022-Beşeri Bilimler20
ISL114Örgütsel Davranış3,022-Beşeri Bilimler30
ISL203Makro İktisat5,022-Beşeri Bilimler30
ISL205Pazarlama İlkeleri5,022-Beşeri Bilimler30
ISL206Pazarlama Yönetimi5,022-Beşeri Bilimler20
ISL303Araştırma Yöntemleri5,022-Beşeri Bilimler70
ISL325Örgüt Kuramları4,022-Beşeri Bilimler70
ISL344Banka İşletmeciliği4,022-Beşeri Bilimler30
ISL439Sistem Analizi ve Yönetim Bilgi Sistemleri5,022-Beşeri Bilimler100
ISL440İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme5,022-Beşeri Bilimler70
ISL444Uygulamalı Girişimcilik5,022-Beşeri Bilimler20
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,022-Beşeri Bilimler90
ZAİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,022-Beşeri Bilimler90
ZTD101Türk Dili I2,022-Beşeri Bilimler100
ZTD102Türk Dili II2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD101Yabancı Dil I2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD102Yabancı Dil II2,022-Beşeri Bilimler100
ISL103İktisada Giriş4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL104Mikro İktisat4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL112Toplum Bilim2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri70
ISL113Davranış Bilimlerine Giriş3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri40
ISL114Örgütsel Davranış3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri40
ISL206Pazarlama Yönetimi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
ISL303Araştırma Yöntemleri5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri80
ISL307Maliyet Muhasebesi I6,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL321Liderlik4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL322Örgüt Kültürü ve İklimi4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri80
ISL325Örgüt Kuramları4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri80
ISL332E-Ticaret4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri40
ISL372Mesleki Yabancı Dil II4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL373Çalışma Ekonomisi4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL374Kamu Maliyesi4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL379Halkla İlişkiler4,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL426Motivasyon5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL432Yönetim Psikolojisi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
ISL435Süreç Analizi ve İyileştirme5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ISL437Örgüt Geliştirme5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL440İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri70
ISL444Uygulamalı Girişimcilik5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL450Uluslararası Pazarlama5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ISL458Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ISL460Reklam ve Satış Yönetimi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL462Hizmet Pazarlaması5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri20
ISL473Yönetim Muhasebesi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri25
ISL474Finansal Kurumlar ve Piyasalar5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri25
ISL479 Uluslararası Ekonomi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL483Davranışsal Muhasebe 5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL485İşletmelerde Yolsuzluk İncelemesi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri30
ISL493Turizm Ekonomisi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL497Mesleki Yabacı Dil III 5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ISL499Türkiye Ekonomisi5,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ZAİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ISL101İşletme I3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL102İşletme II3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL104Mikro İktisat4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL105İşletme Matematiği I4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
ISL108Genel Muhasebe II4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
ISL110Borçlar Hukuku4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri10
ISL113Davranış Bilimlerine Giriş3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL114Örgütsel Davranış3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri30
ISL201İşletme Yönetimi I5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL202İşletme Yönetimi II5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL203Makro İktisat5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL204İnsan Kaynakları Yönetimi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL205Pazarlama İlkeleri5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
ISL206Pazarlama Yönetimi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL207Envanter Bilanço5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL208Şirketler Muhasebesi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
ISL209Finansal Yönetim I5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL210Finansal Yönetim II5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL211İstatistik I5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL212İstatistik II5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL301Üretim Yönetimi6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
ISL302Üretim Sistemleri6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL304Ticaret Hukuku5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
ISL305Yöneylem Araştırması6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL307Maliyet Muhasebesi I6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL308Maliyet Muhasebesi II6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri70
ISL321Liderlik4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL322Örgüt Kültürü ve İklimi4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri80
ISL325Örgüt Kuramları4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri80
ISL332E-Ticaret4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
ISL342Finansal Tablo Analizi4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri80
ISL343Türkiye Muhasebe Standartları4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
ISL344Banka İşletmeciliği4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri60
ISL345Uluslararası Finans4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri34
ISL346Finansta Risk Yönetimi4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri30
ISL372Mesleki Yabancı Dil II4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL373Çalışma Ekonomisi4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL379Halkla İlişkiler4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri80
ISL394Yönetimde Güncel Konular4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL401Yatırım-Proje Hazırlama Teknikleri4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL402Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL426Motivasyon5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri30
ISL427Yaratıcılık ve Yenilik5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL432Yönetim Psikolojisi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL433Toplam Kalite Yönetimi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL435Süreç Analizi ve İyileştirme5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri90
ISL437Örgüt Geliştirme5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
ISL444Uygulamalı Girişimcilik5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL450Uluslararası Pazarlama5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri70
ISL451Pazarlama Araştırması5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri80
ISL458Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri90
ISL460Reklam ve Satış Yönetimi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
ISL461Pazarlamada Yeni Yönelimler5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri70
ISL462Hizmet Pazarlaması5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri70
ISL470 Bilgisayarlı Muhasebe5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri20
ISL472Muhasebe Denetimi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL473Yönetim Muhasebesi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL474Finansal Kurumlar ve Piyasalar5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL479 Uluslararası Ekonomi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri30
ISL482Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL483Davranışsal Muhasebe 5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL485İşletmelerde Yolsuzluk İncelemesi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL488Turizm İşletmeciliği5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL491Turizm Pazarlaması5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
ISL493Turizm Ekonomisi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL494İşletme Problemlerinin Çözümünde Bilgisayar Uygulamaları5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri40
ISL495Yönetim Teknikleri5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL497Mesleki Yabacı Dil III 5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
ISL499Türkiye Ekonomisi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri30
ISL109Hukukun Temel Kavramları4,038-Hukuk100
ISL110Borçlar Hukuku4,038-Hukuk90
ISL207Envanter Bilanço5,038-Hukuk50
ISL208Şirketler Muhasebesi5,038-Hukuk50
ISL304Ticaret Hukuku5,038-Hukuk80
ISL374Kamu Maliyesi4,038-Hukuk20
ISL444Uygulamalı Girişimcilik5,038-Hukuk10
ISL498İş Hukuku5,038-Hukuk70
ISL112Toplum Bilim2,042-Yaşam Bilimleri10
ISL373Çalışma Ekonomisi4,042-Yaşam Bilimleri30
BIL117TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I3,046-Matematik ve İstatistik20
ISL103İktisada Giriş4,046-Matematik ve İstatistik40
ISL104Mikro İktisat4,046-Matematik ve İstatistik25
ISL105İşletme Matematiği I4,046-Matematik ve İstatistik80
ISL108Genel Muhasebe II4,046-Matematik ve İstatistik70
ISL203Makro İktisat5,046-Matematik ve İstatistik30
ISL208Şirketler Muhasebesi5,046-Matematik ve İstatistik30
ISL211İstatistik I5,046-Matematik ve İstatistik60
ISL212İstatistik II5,046-Matematik ve İstatistik60
ISL302Üretim Sistemleri6,046-Matematik ve İstatistik30
ISL303Araştırma Yöntemleri5,046-Matematik ve İstatistik100
ISL305Yöneylem Araştırması6,046-Matematik ve İstatistik60
ISL342Finansal Tablo Analizi4,046-Matematik ve İstatistik70
ISL344Banka İşletmeciliği4,046-Matematik ve İstatistik10
ISL346Finansta Risk Yönetimi4,046-Matematik ve İstatistik50
ISL391Paket Programlarda Veri Analizi4,046-Matematik ve İstatistik70
ISL402Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası4,046-Matematik ve İstatistik50
ISL451Pazarlama Araştırması5,046-Matematik ve İstatistik20
ISL461Pazarlamada Yeni Yönelimler5,046-Matematik ve İstatistik30
ISL494İşletme Problemlerinin Çözümünde Bilgisayar Uygulamaları5,046-Matematik ve İstatistik10
ISL495Yönetim Teknikleri5,046-Matematik ve İstatistik30
ISL499Türkiye Ekonomisi5,046-Matematik ve İstatistik20
BIL117TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I3,048-Bilgisayar80
ISL303Araştırma Yöntemleri5,048-Bilgisayar80
ISL391Paket Programlarda Veri Analizi4,048-Bilgisayar20
ISL470 Bilgisayarlı Muhasebe5,048-Bilgisayar50
ISL494İşletme Problemlerinin Çözümünde Bilgisayar Uygulamaları5,048-Bilgisayar40
ISL495Yönetim Teknikleri5,048-Bilgisayar20
ISL302Üretim Sistemleri6,052-Mühendislik20
ISL494İşletme Problemlerinin Çözümünde Bilgisayar Uygulamaları5,052-Mühendislik10
ISL205Pazarlama İlkeleri5,054-Üretim ve İşleme10
ISL209Finansal Yönetim I5,054-Üretim ve İşleme50
ISL210Finansal Yönetim II5,054-Üretim ve İşleme50
ISL301Üretim Yönetimi6,054-Üretim ve İşleme100
ISL307Maliyet Muhasebesi I6,054-Üretim ve İşleme30
ISL346Finansta Risk Yönetimi4,054-Üretim ve İşleme20
ISL374Kamu Maliyesi4,054-Üretim ve İşleme60
ISL391Paket Programlarda Veri Analizi4,054-Üretim ve İşleme10
ISL426Motivasyon5,054-Üretim ve İşleme20
ISL432Yönetim Psikolojisi5,054-Üretim ve İşleme20
ISL437Örgüt Geliştirme5,054-Üretim ve İşleme30
ISL450Uluslararası Pazarlama5,054-Üretim ve İşleme20
ISL462Hizmet Pazarlaması5,054-Üretim ve İşleme10
ISL470 Bilgisayarlı Muhasebe5,054-Üretim ve İşleme30
ISL472Muhasebe Denetimi5,054-Üretim ve İşleme50
ISL473Yönetim Muhasebesi5,054-Üretim ve İşleme25
ISL474Finansal Kurumlar ve Piyasalar5,054-Üretim ve İşleme25
ISL479 Uluslararası Ekonomi5,054-Üretim ve İşleme20
ISL482Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu5,054-Üretim ve İşleme50
ISL485İşletmelerde Yolsuzluk İncelemesi5,054-Üretim ve İşleme20
ISL498İş Hukuku5,054-Üretim ve İşleme30
ISL421Girişimcilik3,05-Zorunlu Ders100
ISL460Reklam ve Satış Yönetimi5,076-Sosyal Hizmetler30
ISL440İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme5,081-Kişisel Hizmetler40