v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - EKONOMETRİ
Ders Kodu 
Ders Adı 
PC1 
PC2 
PC3 
PC4 
PC5 
PC6 
PC7 
EKO412Aktüeryal Risk ve İflas5454343
EKO356Anayasa Hukuku4333244
EKO211Araştırma Yöntemleri5555555
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1111111
ZAİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II5455545
EKO352Banka İşletmeciliği5433133
EKO105Betimsel İstatistik5555555
BIL107Bilgisayar Programlama4554555
EKO419Bitirme Projesi5555555
EKO420Bitirme Tezi5555555
EKO362Borçlar Hukuku5533322
EKO106Çıkarımsal İstatistik555 555
EKO301Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz I5555555
EKO302Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz II5555555
EKO437Dış Ticaret5544234
EKO325 Doğrusal Olmayan Programlama5555555
EKO311Ekonometri Semineri I5555555
EKO312Ekonometri Semineri II5555555
EKO305Ekonometrik Analiz I5555555
EKO306Ekonometrik Analiz II5555555
EKO431Ekonometrik Modeller I5555555
EKO426Ekonometrik Modeller II5555555
EKO315Ekonometrik Paket Programlar I5555555
EKO316Ekonometrik Paket Programlar II3353355
EKO413Finansal Ekonometri I5555555
EKO414Finansal Ekonometri II5555555
EKO214Finansal Matematik5555555
EKO209Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi5555555
EKO109Genel Muhasebe I5555355
EKO110Genel Muhasebe II5544444
EKO411 Hayat Sigortaları Matematiği5454344
EKO355Hukukun Temel Kavramları5554444
EKO103İktisada Giriş I5554444
EKO104İktisada Giriş II5544444
EKO205İstatistiksel Analiz5555555
EKO307İstatistiksel Paket Programlar5555555
EKO107İşletme I5555555
EKO108İşletme II5544444
EKO339İşletme Yönetimi I5555522
EKO324Kalite Güvence Sistemleri5555555
EKO333Kamu Ekonomisi I5555255
EKO334Kamu Ekonomisi II4333244
EKO335Kamu Maliyesi I5544422
EKO336Kamu Maliyesi II3343343
EKO353Kamu Yönetimi4111133
EKO329Karar Teorisi I5555555
EKO330Karar Teorisi II5555555
EKO206Makro İktisat5555555
EKO433Maliye Politikası I5444233
EKO434Maliye Politikası II5433233
EKO201Maliyet Muhasebesi I5555555
EKO202Maliyet Muhasebesi II5544444
MAT111Matematik I4444444
EKO438Matematiksel İktisat5344255
EKO360Matematiksel İstatistik5555555
EKO327Mesleki Yabancı Dil I5544444
EKO328Mesleki Yabancı Dil II5544422
EKO427Mesleki Yabancı Dil III5555555
EKO428Mesleki Yabancı Dil IV5533444
EKO203Mikro İktisat5455455
EKO450Nitel Modeller5555555
EKO208Örnekleme5555555
EKO449Panel Veri Ekonometrisi5555555
EKO424Para Teorisi5433233
EKO348Pazarlama Yönetimi5255344
EKO421Simülasyon Teknikleri5555555
EKO341Siyaset Bilimine Giriş I5311144
EKO342Siyaset Bilimine Giriş II5511133
EKO313Sosyal Ağ Analizi3333333
EKO111Sosyoloji I5433333
EKO112Sosyoloji II5433333
EKO323Stokastik Süreçler5555555
EKO440Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası5433233
EKO338Şirketler Muhasebesi4554430
BIL117TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I5454454
BIL118TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II5454554
EKO358Ticaret Hukuku4433233
ZTD101Türk Dili I5445454
ZTD102Türk Dili II4554545
EKO439Türk İktisat Tarihi5433233
EKO350Türkiye Ekonomisi4122322
EKO212Uluslararası Finansa Giriş5555544
EKO351Uluslararası İlişkilere Giriş I5244333
EKO436Uluslararası İşletmecilik5433332
EKO403Uygulamalı Ekonometri I5555555
EKO404Uygulamalı Ekonometri II5555555
EKO308Uygulamalı Finans5535555
EKO441Uygulamalı Girişimcilik5115315
EKO401Uygulamalı İstatistik I5555255
EKO402Uygulamalı İstatistik II5555555
EKO452Uygulamalı Nitel Modeller5555555
EKO451Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi5555555
EKO405Uygulamalı Yöneylem Araştırması5555555
EKO445Uygulamalı Zaman Serisi Ekonometrisi I5555555
EKO446Uygulamalı Zaman Serisi Ekonometrisi II5555555
EKO321Veri Analizi5555555
ZYD101Yabancı Dil I4545545
ZYD102Yabancı Dil II5454454
EKO210 Yatırım Projeleri Analizi5544444
EKO303Yöneylem Araştırması I5555555
EKO304Yöneylem Araştırması II5555555
EKO408Yöneylem Araştırması Semineri5555555
EKO429Zaman Serisi Ekonometrisi I5555555
EKO430Zaman Serisi Ekonometrisi II5555555