v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Kodu 
Ders Adı 
PC1 
PC2 
PC3 
PC4 
PC5 
PC6 
PC7 
PC8 
PC9 
PC10 
PC11 
PC12 
PC13 
Uİ4331945 Sonrası Uluslararası İlişkiler555533 145314
Uİ411AB'nin Siyasal Yapısı32 3233 3 3 3
Uİ120Anayasa Hukuku3523113111111
ZAİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II   3         
Uİ412Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri43 3         
Uİ440Azınlık Hakları2221333354334
Uİ332 Balkanlarda Güvenlik Sorunları4434425155513
Uİ413Balkanların Siyasal Yapısı3433243  3  3
Uİ432Bölgesel Politikalar (Ortadoğu)4534344214413
Uİ211Çağdaş Jeopolitika2334235142213
Uİ321Çağdaş Siyasal İdeolojiler2132323131332
Uİ417Dış Politika Analizi3434343 4   3
Uİ335Diplomatik Yazışma Uygulamaları2343233123233
Uİ224Diplomatik Yazışmalar ve Teknikleri2343233123233
Uİ438Dünya Çatışma Bölgeleri34121 2 121 1
Uİ225Ekonomi Politik1333332233113
Uİ426Entegrasyon Hareketleri24  4 4  3  2
Uİ222Genel Muhasebe II2121111131111
Uİ119Hukuka Giriş  3  2  33  1
Uİ123 İktisada Giriş  322   33   
Uİ116Karşılaştırmalı Siyasal Rejimler1223232322312
Uİ229Klasik Diplomasi4245535355515
Uİ318Küreselleşme,Milliyetçilik ve Azınlıklar3234343434343
Uİ234Mesleki Yabancı Dil II3333212241121
Uİ315Osmanlı Diplomasi Tarihi2332132341221
Uİ212Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Yapısı2212211231222
Uİ232Proje Döngüsü Yönetimi2 2124  11  2
Uİ216Siyasal Düşünceler Tarihi II2313311211131
Uİ117Siyaset Bilimine Giriş I1221 23 424 3
Uİ118Siyaset Bilimine Giriş II43323132332 3
Uİ217Siyaset Sosyolojisi I1323221123221
Uİ218Siyaset Sosyolojisi II2123222112322
Uİ219Siyasi Tarih I2334432213231
Uİ220Siyasi Tarih II2223333232213
Uİ226Sosyal Bilimlerde İstatistik4123211113111
Uİ121Sosyal Bilimlerde Yöntem3434343 14  1
Uİ227Sosyal Politika2342331231113
Uİ111Toplum Bilimi I2332    51  3
Uİ112Toplum Bilimi II1222314212323
Uİ311Türk Dış Politikası I33143432331 3
Uİ312Türk Dış Politikası II4233342333433
Uİ414Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar5534444  4 3 
ZTD101Türk Dili I1111111111111
ZTD102Türk Dili II1131111111111
Uİ415Türk Siyasi Hayatı I44343343 33 4
Uİ416Türk Siyasi Hayatı II4234343 232 4
Uİ422Türkiye - ABD İlişkileri4  33 3      
Uİ434Türkiye - Almanya İlişkileri4433334243114
Uİ442Türkiye'de Sanayileşme ve Uluslararası Politika3343333133312
Uİ431Türkiye-Orta Asya İlişkileri23 4323 3    
Uİ435Türkiye-Rusya İlişkileri4444434133314
Uİ419Türk-Yunan İlişkileri34343333243 4
Uİ418Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları2 322 4  2  3
Uİ320Uluslararası Çatışma Çözümleri3433343333333
Uİ421Uluslararası Enerji Politikaları3433334  4  3
Uİ424Uluslararası Güncel Sorunlar44 4443  3  3
Uİ323Uluslararası Güvenlik Sorunları2434443143513
Uİ313Uluslararası Hukuk I33332131313 3
Uİ314Uluslararası Hukuk II3243323324343
Uİ437Uluslararası İktisat3343333133312
Uİ317Uluslararası İlişkiler Kuramı5544334335434
Uİ322Uluslararası İlişkilerde Göç4323324343432
Uİ324Uluslararası İlişkilerde Turizm1223222231422
Uİ125Uluslararası İlişkilere Giriş I  322   33   
Uİ325Uluslararası Örgütler3223332235331
Uİ423Uluslararası Özel Hukuk3 4 2   3    
Uİ319Uluslararası Pazarlama  3          
Uİ316Uluslararası Politika4335434434431
Uİ441Uluslararası Sistemde Ortadoğu4444433133314
Uİ230Uygarlık Tarihi1 21  1 11  1
Uİ327Yabancı Dil (Almanca) I2221311232225
Uİ328Yabancı Dil (Almanca) II  1    32  4 
Uİ427Yabancı Dil (Almanca) III  1    32  3 
Uİ428Yabancı Dil (Almanca) IV  1    32  3 
Uİ439Yabancı Dil (Fransızca) III3343333133312
Uİ436Yabancı Dil (Fransızca) IV  322   33   
Uİ329Yabancı Dil (Rusça) I1121111141115
Uİ330Yabancı Dil (Rusça) II1121111411155
Uİ429Yabancı Dil (Rusça) III  2    3   3 
Uİ430Yabancı Dil (Rusça) IV  2    3   4 
ZYD101Yabancı Dil I1131111421131
ZYD102Yabancı Dil II  1    3   3 
Uİ122Yöntem Konferansı1323222212323