v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
#PROGRAM YETERLİLİKLERİ (SIRALI)GRUBU
1Etkileşimli öğretim yazılımları geliştirebilmeYETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
2Eğitim amaçlı web ortamları geliştirebilmeBECERİ
3Bir programlama dili kullanarak veritabanı uygulamalarını kapsayan gereksinime uygun program yazabilmeBECERİ
4Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak öğrenci başarısını değerlendirebilmeBİLGİ
5Ofis yazılımlarını (MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint …) ileri düzeyde kullanabilmeYETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
6Bilgisayar ağ sisteminde karşılaşılan sorunları çözebilmeYETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
7Bir sistem yazılımını (Windows, Linux, Pardus vb…) ileri düzeyde kullanabilmeBİLGİ
8Bir öğrenme yönetim sistemi yazılımını (Moodle, WebCT, Jumla vb…) ileri düzeyde kullanabilmeYETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
9Bilgisayar donanımına ilişkin karşılaşılan sorunları çözebilmeYETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
10Eğitim alanındaki teknolojilerin yaygınlaşmasına ve alanındaki konularda liderlik edebilmeYETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
11Konu alanı öğretimine uygun öğretim materyalleri geliştirebilmeBECERİ
12Konu alanı öğretimine uygun yöntem, teknik, araç-gereç ve materyalleri etkili bir şekilde kullanabilmeBECERİ
13Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretebilmeYETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
14Mesleğiyle ilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilmeYETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
15Mesleki ve etik kurallara uyabilmeBİLGİ
16Bilgi okuryazarı olmaBİLGİ