v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Amaç Ve Hedefler

Bölümümüz, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde etkili, yeterli ve zengin öğrenme-öğretme ortamları oluşturmak için gerekli bilgi, beceri ve öngörü yeterliliğine sahip, eğitim bilimi ve bilişim teknolojileri öğretmenliği kavramlarının anlam ve öneminin farkında olan, araştırma yapabilen, yaratıcı, özgür düşünebilen, bireysel ya da grup çalışmalarında deneyimli, eğitim teknolojisi alanındaki gelişmeleri takip edebilen ve hayata geçirebilen, mesleğini seven bireyler yetiştirmeyi hedefler. Ulusal ve uluslar arası alan yazına katkı sağlamak amacıyla, bilimsel araştırma- geliştirme faaliyetlerini yürüterek, elde ettiği bulguları toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak, Bölümümüzün misyonları arasında yer almaktadır.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, alanında uzman öğretim elemanları liderliğinde, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi, alanla ilgili ulusal ve uluslar arası çapta, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak, bilimsel yayın, araştırma ve projeler yürüterek, kaliteli eğitim öğretim imkanlarıyla tercih edilen, alanında söz sahibi bir bölüm olmayı hedeflemektedir.