v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
Program Yeterlilikleri (Gruplandırılmış)

Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak öğrenci başarısını değerlendirebilme

Bir sistem yazılımını (Windows, Linux, Pardus vb…) ileri düzeyde kullanabilme

Mesleki ve etik kurallara uyabilme

Bilgi okuryazarı olma

Eğitim amaçlı web ortamları geliştirebilme

Bir programlama dili kullanarak veritabanı uygulamalarını kapsayan gereksinime uygun program yazabilme

Konu alanı öğretimine uygun öğretim materyalleri geliştirebilme

Konu alanı öğretimine uygun yöntem, teknik, araç-gereç ve materyalleri etkili bir şekilde kullanabilme

Eğitim alanındaki teknolojilerin yaygınlaşmasına ve alanındaki konularda liderlik edebilme

Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretebilme

Mesleğiyle ilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme

Etkileşimli öğretim yazılımları geliştirebilme

Ofis yazılımlarını (MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint …) ileri düzeyde kullanabilme

Bilgisayar ağ sisteminde karşılaşılan sorunları çözebilme

Bir öğrenme yönetim sistemi yazılımını (Moodle, WebCT, Jumla vb…) ileri düzeyde kullanabilme

Bilgisayar donanımına ilişkin karşılaşılan sorunları çözebilme