v
Geri
Yazdır
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BESLENME VE DİYETETİK - BES 123 - Fizyoloji I
DERS AKIŞI 
Hafta 
Konu 
Ön Hazırlık 
Metodoloji 
1Hücre ve genel fizyoloji-I(intra/ekstrasellüler sıvılar, homeostaz, vücudun kontrol sistemleri)  
2Hücre ve genel fizyoloji-II (hücre, hücre zarından geçiş ve taşınma mekanizmaları)  
3Membran potansiyelleri ve aksiyon potansiyelleri (nöron, aksiyon potansiyeli, sinaps)  
4Merkezi sinir sistemi (beyin, beyin zarları, beyin omurilik sıvısı, omurilik, refleks)Sinir Fizyolojisi   
5Periferik sinir sistemi (kranial sinirler, spinal sinirler, pleksus kavramı, dermatom)  
6Otonom sinir sistemi (sempatik ve parasempatik sinir sistemleri)  
7Ağrı fizyolojisi ve uyku-I (ağrı tipleri ve ağrı yolları)  
8Ağrı fizyolojisi ve uyku-II (özel ağrı formları, uyku, eeg, uyku bozuklukları)  
9Duyu fizyolojisi-I (deri, duyu reseptörleri, görme, görme yolları, akomodasyon, pupilla refleksi)  
10Duyu fizyolojisi-II (işitme ve denge, corti organı, vestibüler sistem, koku duyusu, tat duyusu)  
11Kas fizyolojisi-I (iskelet kası, motor ünite, nöromusküler ileti, kas lif tipleri, kas kasılma çeşitleri)  
12Kas fizyolojisi-II (hareketin sinirsel kontrolü, refleks, düz kas, düz kas kasılma mekanizması)  
13Kan fizyolojisi-I (kanın görevleri, kan hücreleri, hemoglobin, demir metabolizması)  
14Kan fizyolojisi-II (kemotaksi, inflamasyon, bağışıklık, kan grupları, hemostaz ve kan pıhtılaşması)  
15   
16