v
Geri
Yazdır
EDEBİYAT FAKÜLTESİ - ARKEOLOJİ - ARK116 - Bilimsel Çalışma Yöntemleri II
Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Bilimin tanımını ve amacını anlar.
2Araştırma yöntemlerini ve veri toplamayı öğrenir.
3Bilimsel bilginin araştırılması, analizi ve yorumlanması becerisini kazanır.
4Bilimsel rapor yazıma ve sunma becerisini kazanır.
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15