v
Geri
Yazdır
EDEBİYAT FAKÜLTESİ - ARKEOLOJİ - ARK116 - Bilimsel Çalışma Yöntemleri II
Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Arkeoloji alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    x
2Arkeoloji alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, uygular.    x
3Arkeoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir, sentez yapar.    x
4Sosyal hakların evrenselliğini korur. Tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkar.x    
5Arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve paylaşır. x   
6Arkeoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bileşim ve teknolojileri ileri düzeyde kullanır.    x
7Arkeoloji alanı ile ilgili çalışmalarda etik değerleri gözetir.    x
8Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri takdim etme becerisine sahip olur.    x
9Arkeoloji alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.x    
10Bir yabancı dili kullanarak Arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır   x