v
Geri
Yazdır
Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili konularda Hasta/Sağlıklı bireyleri bilgilendirmeyi, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmayı bilir.x    
2Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.x    
3Döllenmeden, yaşamın sonuna kadarki süreçte; bireyin besin gereksinmelerini, bireyin beslenme durumunu değerlendirmeyi ve sağlığın korunması, sürdürülmesi amacıyla gerekli beslenme programını düzenlemeyi bilir.x    
4Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve uygular.x    
5Sağlıklı / Hasta bireylere beslenme programlarının düzenlenmesi, uygulanması konusunda gelişim gösterir.x    
6Çalışma göstereceği her alanda toplumsal, bilimsel ve kültürel etik değerlerini bilir ve bu değerlere uygun hareket eder.x    
7Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.   x 
8Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.x    
9Bireylerin tüketmiş olduğu her türlü besinin; besin öğelerini, bileşenlerini öğrenir ve besinlerin üretiminden tüketimine kadarki süreçte meydana gelen değişiklikleri kavrar.x    
10Sorumluluğu altında çalışanların gelişmelerine yönelik etkinlikler planlar ve yönetir.x    
11Vücudun yapısını ve vücutta meydana gelen fizyolojik değişiklikleri öğrenir ve beslenme-besin öğeleriyle ilişkisini kavrar.x    
12Beslenme ve Diyetetik alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edecek, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.x    
13Beslenme ve Diyetetik alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahiptir.   x 
14Beslenme biliminin diğer bilimlerle ilişkisini bilir. Çalışmalarını çok bilimli ekip eşliğinde yapmayı öğrenir.x