v
Geri
Yazdır
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BESLENME VE DİYETETİK - BES 115 - Sosyoloji
Ders Bilgileri
Fakulte Adı: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Adı: BESLENME VE DİYETETİK
Öğretim Düzeyi Adı: Lisans
Ders Adı: Sosyoloji
Ders Kodu: BES 115
Dönem: 01
Teorik: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2,0
Akts Kredi: 2,0
Ders Tipi Adi: Zorunlu
Ders Dili: Türkçe
Dersin Koordinatörü: Bölüm Başkanlığı
Öğretim Üyesi: Öğr.Gör. SAADET ELMAS
Dersin Yardımcıları:
Dersin Amacı: Bilimsel bilgi ve verinin toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini; bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarını; günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, birey ve toplum etkileşimini (yaşam döngüsü içindeki süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları); grup, organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşmayı; güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumların daha geniş bir bütün içinde nasıl konumlandığını anlamayı, kendi yaşam deneyimini konumlandırmayı ve yorumlamayı amaçlar.
Dersin İçeriği: - Bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci, bilimsel bilginin
temel formları ve özellikleri, bilim, sosyal bilim ve sosyoloji
kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılması
- Günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun
bilimsel açıdan değerlendirilmesi,
- Kültür, birey ve sosyal etkileşim (yaşam döngüsü içindeki
süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin
sonuçları)
- Grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal
tabakalaşma
- Güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş
hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal
kurumların daha geniş bir bütün içinde değerlendirerek ele
alınması
Ders Kaynak: 1. Bilton, Tony ve Diğerleri (1987) Introductory Socıology:Cambridge COLE, Stephan(1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi,(Çev. Bekir Demirkol) Ankara: Vadi Yayınları.
2. Dönmezer, Sulhi. (1994) Toplumbilim, İstanbul:Beta Basım Yayım.
Ders Kaynak Önerilen: Bilimsel tarama siteleri
Diğer Bilgiler
Ön Koşul Dersleri:
Ön Koşul:
Web Sitesi:
Etik Kurallar:
Ölçme Değerlendirme Yönetimi: